Transit 17 (2019)

Transit 17 (2019)

ปีนี้คือปี 2026 - ยุโรปได้รับความเสียหายจากไวรัสที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่กลายเป็นซอมบี้ แต่ก็มีบางคนที่ยังมีความหวังว่าจะสามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้อีกครั้งพวกเขาคือ The Resistance

ป้ายกำกับ:


ดูหนังออนไลน์ฟรี

Transit 17 (2019)

เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี Squid Game สควิดเกม เล่นลุ้นตาย

แนะนำสำหรับคุณ