คะแนนเสียว : 10
คะแนนเสียว : 7
คะแนนเสียว : 8.1
คะแนนเสียว : 10
คะแนนเสียว : 7.5
คะแนนเสียว : 9.5
คะแนนเสียว : 9.5
คะแนนเสียว : 9.5
คะแนนเสียว : 7.5
คะแนนเสียว : 9.5
คะแนนเสียว : 7.5
คะแนนเสียว : 7.5
คะแนนเสียว : 7
คะแนนเสียว : 8.5
คะแนนเสียว : 7.5
คะแนนเสียว : 8.2
คะแนนเสียว : 8.1
1 2 3 14